Veien Videre?

Vevelstad Historielag hadde på årsmøtet 12. mars 2018 oppe en sak om «Veien videre». I korte trekk går det ut på at Historielaget bør tenke på bevaring av gjenstander fra etterkrigstida og fram til nyere tid. Dette er en stor sak, med tanke på innsamling, oppbevaring og ikke minst utstilling.

Historielaget ønsker derfor å få med seg vevelstadværingene til en skikkelig bygde-dugnad. Når våren kommer er det mange som starter med rydding både inne og ute. Men før du brenner, eller leverer ting til SHMIL, tenk etter om det kanskje kan ha lokalhistorisk interesse, spesielt fra 1950, -60 eller -70 tallet.

Vi ønsker oss også et sted for oppbevaring av gjenstander. Er det noen som har et sted vi kan leie?

Ta kontakt på e-post vevelstadhistorielag@gmail.com eller ring en i styret.

PS: Vi tar også imot gamle utgaver av «Jul i Vevelstad», «Siden Sist», «Hva skjedde?», «Kultur-nytt», Vevelstadkalendre ol.

Styret i Vevelstad Historielag

Leder Beate Andorsen 916 43 009
Styremedlem Erik Solsem 976 38 607
Kasserer Turid Færøy 911 38 021
Sekretær Sigrid Vevelstad 416 85 299
Styremedlem Harald Nilssen 413 70 918

Kommunens representanter

Greta Karlsen  957 44 023
Kjell Martinsen 917 20 791