Bygdetunet

Vevelstad Bygdetun består i dag av 10 velholdte bygninger, med flotte miljø-utstillinger. Vevelstad Historielag ble stiftet på privat initiativ i 1963. Ole Olsen, Konrad Andersen og Arnt O. Åsvang ville danne en forening til bevaring av Vevelstads fortidsminner, og startet opp arbeidet med å lage en bygdesamling.

Kopphorn

Den første gjenstanden som ble registrert var et koppehorn som hadde tilhørt Vevelstads første kommunale jordmor, Johanna Moe.

I 1964 – 67 leide laget Dortheastua av Aase og Olav Olsen for å kunne lage en permanent utstilling, og i 1967 fikk laget, for kommunens regning, kjøpe huset for kr 1500,-.

Dortheastua. Foto: Historielagets fotoarkiv

I 1965 ble det ved hjelp av pengeinnsamling anskaffet en åttring. Det ble tatt opp lån og bygd et storbåtnaust.

Åttringen. Foto: Torhild Haugann

Peder Orso-fjøset. Foto: Torhild Haugann

I 1980 ble et område på ca. 4 mål sørvest for kirka, «Kalvgjerdet», kjøpt og bygdetunet ble etablert. Den første bygningen som ble flyttet til bygdetunet var våningshuset fra gården Volden på Høyholm – Vollastua.

Vollastua. Foto: Ann-Kristin Johansen

Flytting av Mariannastua. Foto: Historielagets fotoarkiv

På 1980-tallet ble flere bygninger flyttet til bygdetunet, bl.a. Marianna-stua som i 1983 ble flyttet hel hit. I 1981 ble stabburet på Nordgården, Høyholm gitt i gave, revet og flyttet.

Fra 1.januar 1996 overtok Vevelstad kommune driften av bygdetunet, men Historielaget skulle fremdeles være eier av det.

I 2004 ble det inngått en avtale mellom Vevelstad Historielag, Vevelstad kommune og Helgeland Museum. Driften av bygdetunet utføres i dag av Helgeland Museum i Mosjøen (med økonomisk støtte fra Vevelstad kommune), men bygdetunet eies fremdeles av Vevelstad Historielag.

1. Dortheastua
2. Vollastua
3. Mariannastua
4. Torvhågstua
5. Stabburet

6. Naustet
7. Peder Orso-fjøset
8. Brennevinsbua
9. Grønbech-smia
10. Retiro-fjøset