Opningstider bygdetunet

Sommaren 2021 er bygdetunet opent slik: 22. juni-31. juli:Tysdag-søndag: kl. 11.00-17.00 1. august-31. august:Laurdag-søndag: kl. 11.00-17.00

Utgivelser 2020

Vevelstadkalenderen 2020 er utsolgt, men vi har fortsatt noen eksemplar av «Jul i Vevelstad» igjen.

Bok om kulturminner

Vevelstad kommune vedtok sin Kulturminneplan i desember 2017. I etterkant av dette ble det bestemt å gi ut en bok med bilder av utvalgte objekt fra Kulturminneplanen.

Minnestein

I forbindelse med Vevelstad kommunes 100-årsjubileum i 2016 ble det satt opp en minnestein på Vevelstad Bygdetun over Arnt O. Åsvang.

Veien Videre?

Historielaget har et ønske om bevaring av gjenstander fra etterkrigstiden og framover. Derfor går vi ut med ønske om gjenstander fra 1950, -60 og -70 tallet.

Kulturminnefondet

5. og 6. mars 2018  hadde Vevelstad kommune besøk av direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen.