Utgivelser

Historielaget har fra 1983 gitt ut Vevelstadkalenderen, med gamle bilder fra kommunen. De seinere år har det også blitt benyttet den del nyere bilder. I 2014 ga Historielaget ut en ny versjon av Konfirmasjonsalbum, fra 1911 – 2013. I forbindelse med kommunens 100-års jubileum, ble boka Vevelstad i 100 gitt ut i 2016. Tradisjonen med et julehefte i kommunen ble tatt opp igjen i 2016, og Historielaget har planer om å gi ut et slikt hefte annet hvert år.

Kontakt en i styret på tlf., eller send e-post til vevelstadhistorielag@gmail.com om du ønsker å kjøpe noe hos oss, så ordner vi det.

Vevelstad i 100

Utgitt 2016

Boka ble gitt ut i forbindelse med Vevelstad kommunes 100-årsjubileum, og var et samarbeid mellom kommunen og Historielaget.

Boka er på ca 500 sider, og tar i tekst og bilder for seg perioden fra 1916 da Vevelstad ble egen kommune, og fram til 2016. Boka er inndelt følgende kapittel: Havbruk, landbruk, reindrift, annen virksomhet, kirken, skoler og barnehager, helse, kultur, samferdsel, krigen, da strømmen kom og kommunens administrative historie.

Pris: kr 350,-

Konfirmasjonsalbum

Utgitt 2014

Arnt O. Åsvang  ga i 1996 ut et Konfirmasjonsalbum  for perioden 1911 – 1996. Her var det tatt med bare de kullene som det fantes bilder av. I 2014 ga Historielaget ut et nytt Konformasjonsalbum, for 1911 – 2013. Det ble tatt med alle kullene, selv om det mangler bilder; også de humanistiske konfirmanter er tatt med.

Pris: kr 150,-

Vi har i ettertid av utgivelsen mottatt tilbakemeldinger på ting som var feil i boka.

Rettinger konfirmasjonalbum


Jul i Vevelstad

Utgitt 2017

Kulturstyret i Vevelstad startet på 1970-tallet å gi ut et julehefte i kommunen. Kulturstyret var ansvarlig utgiver, emn lag og foreninger fikk flere ganger ansvaret for innholdet. Da Historielaget bestemte seg for å ta opp igjen denne tradisjonen i 2017, var det 4 år siden Ungdomslaget på Visthus hadde gitt ut at slikt blad. Vi har fremdeles en del eksemplar igjen. Eksempler på innholdet: Intervju m/Jensine Axelsen (fra 1992) – Historien om Bendik A. Kvalvik – Alets Jul i Stormarken – og andre historier.

Pris: kr 100,-

Forsiden til Kulturminneboka

Kulturminnebok

Utgitt 2018

Vevelstad kommune vedtok sin Kulturminneplan i desember 2017. I etterkant av dette ble det bestemt å gi ut en bok med bilder av utvalgte objekt fra Kulturminneplanen.

Den er til salgs på Bygdetunet, Kaffebrenneriet, Ungdomshuset på Hamnøya og Rådhuset.

Kan også sendes i posten, porto blir kr 38,-.

(Kan betales med vipps til 91643009 (Beate Andorsen), eller beløpet kan settes inn på konto 4532.21.04816 (Vevelstad Historielag), eller vi legger faktura i brevet). 

Pris: kr 50,-