Veien Videre?

Vevelstad Historielag hadde på årsmøtet 12. mars 2018 oppe en sak om «Veien videre». I korte trekk går det ut på at Historielaget bør tenke på bevaring av gjenstander fra etterkrigstida og fram til nyere tid. Dette er en stor sak, med tanke på innsamling, oppbevaring og ikke minst utstilling.

Historielaget ønsker derfor å få med seg vevelstadværingene til en skikkelig bygde-dugnad. Når våren kommer er det mange som starter med rydding både inne og ute. Men før du brenner, eller leverer ting til SHMIL, tenk etter om det kanskje kan ha lokalhistorisk interesse, spesielt fra 1950, -60 eller -70 tallet.

Vi ønsker oss også et sted for oppbevaring av gjenstander. Er det noen som har et sted vi kan leie?

Ta kontakt på e-post vevelstadhistorielag@gmail.com eller ring en i styret.

PS: Vi tar også imot gamle utgaver av «Jul i Vevelstad», «Siden Sist», «Hva skjedde?», «Kultur-nytt», Vevelstadkalendre ol.

Styret i Vevelstad Historielag

I 2020 består styret i Vevelstad Historielag av:

Leder Turid Færøy  mob. 911 38 021

Nestleder Erik Solsem mob. 976 38 607

Sekretær Ivar Smith-Nilsen mob. 905 24 792

Kasserer Sigrid Vevelstad mob. 416 85 299

Styremedlem Harald Nilssen mob. 413 70 918

Varamedlemmer: 

Lillian Solvang mob. 970 63 284

Greta Karlsen mob. 957 44 023

I tillegg har Vevelstad kommune en representant i styret:

Ingrid Andreassen mob. 909 24 418