Bygdetunet

Vevelstad Bygdetun består i dag av 10 velholdte bygninger, med flotte miljø-utstillinger. Vevelstad Historielag ble stiftet på privat initiativ i 1963. Ole Olsen, Konrad Andersen og Arnt O. Åsvang ville danne en forening til bevaring av Vevelstads fortidsminner, og startet opp arbeidet med å lage en bygdesamling.

 

Kopphorn

Den første gjenstanden som ble registrert var et koppehorn som hadde tilhørt Vevelstads første kommunale jordmor, Johanna Moe.

I 1964 – 67 leide laget Dortheastua av Aase og Olav Olsen for å kunne lage en permanent utstilling, og i 1967 fikk laget, for kommunens regning, kjøpe huset for kr 1500,-.

 

Dortheastua. Foto: Historielagets fotoarkiv

I 1965 ble det ved hjelp av pengeinnsamling anskaffet en åttring. Det ble tatt opp lån og bygd et storbåtnaust.

 

Åttringen. Foto: Torhild Haugann

 

Peder Orso-fjøset. Foto: Torhild Haugann

I 1980 ble et område på ca. 4 mål sørvest for kirka, «Kalvgjerdet», kjøpt og bygdetunet ble etablert. Den første bygningen som ble flyttet til bygdetunet var våningshuset fra gården Vollen på Høyholm – Vollastua.

 

Vollastua. Foto: Ann-Kristin Johansen

 

Flytting av Mariannastua. Foto: Historielagets fotoarkiv

På 1980-tallet ble flere bygninger flyttet til bygdetunet, bl.a. Marianna-stua som i 1983 ble flyttet hel hit. I 1981 ble stabburet på Nordgården, Høyholm gitt i gave, revet og flyttet.

Fra 1.januar 1996 overtok Vevelstad kommune driften av bygdetunet, men Historielaget skulle fremdeles være eier av det.

I 2004 ble det inngått en avtale mellom Vevelstad Historielag, Vevelstad kommune og Helgeland Museum. Driften av bygdetunet utføres i dag av Helgeland Museum i Mosjøen (med økonomisk støtte fra Vevelstad kommune), men bygdetunet eies fremdeles av Vevelstad Historielag.

Kartet under viser bygningenes plassering på Bygdetunet. Velg bygning på listen ved siden av og du vil få opplysninger om bygningen.