Kontakt

Historikk

Vevelstad Historielag ble stiftet på privat initiativ i 1963. Ole Olsen, Konrad Andersen og Arnt O. Åsvang ville danne en forening til bevaring av Vevelstads fortidsminner, og startet arbeidet med å lage en bygdesamling.

Fra den spede begynnelse med 111 innsamla gjenstander og kjøp av Dortheastua i 1967, er det i dag 11 bygninger på Bygdetunet. Over 3000 gjenstander og en fotosamling på ca 2000 bilder er også i lagets eie. I 1980 ble et område på ca 4 mål sørvest for kirka kjøpt, og bygdetunet ble etablert.
Bygdetunet blir i dag driftet av Helgeland Museum i Mosjøen (med økonomisk støtte fra Vevelstad kommune), men eies av Vevelstad Historielag.

Lagets vedtekter

Bli medlem?

Vi har ingen medlemskontingent, men det er allikevel mulig å skrive seg som medlem i Historielaget. Vi har i dag 48 medlemmer, og er takknemlig for flere som ved å bli medlem viser støtte til det arbeidet vi driver.

I 2018 ga vi ut en billedbok med utvalgte kulturminner. Denne gir vi til alle våre medlemmer.

Om du ønsker å stå som medlem i Historielaget kan du ta kontakt per telefon, eller du kan sende en mail til Historielaget:

vevelstadhistorielag@gmail.com

Styret i Historielaget

I 2019 består styret i
Vevelstad Historielag av:

Leder Beate Andorsen
Mob. 916 43 009

Nestleder Erik Solsem
Mob. 976 38 607

Kasserer Turid Færøy
Mob. 911 38 021

Sekretær Sigrid Vevelstad
Mob. 416 85 299

Styremedlem Harald Nilssen
Mob. 413 70 918


Varamedlemmer:

Lillian Solvang
Mob. 970 63 284

Inger Robertsen
Mob. 971 39 371

I tillegg har Vevelstad kommune
to representanter i styret:

Greta Karlsen
Mob. 957 44 023

Kjell Martinsen
Mob. 917 20 791