Kontakt

Historikk

Vevelstad Historielag ble stiftet på privat initiativ i 1963. Ole Olsen, Konrad Andersen og Arnt O. Åsvang ville danne en forening til bevaring av Vevelstads fortidsminner, og startet arbeidet med å lage en bygdesamling.

Fra den spede begynnelse med 111 innsamla gjenstander og kjøp av Dortheastua i 1967, er det i dag 11 bygninger på Bygdetunet. Over 3000 gjenstander og en fotosamling på ca 2000 bilder er også i lagets eie. I 1980 ble et område på ca 4 mål sørvest for kirka kjøpt, og bygdetunet ble etablert.
Bygdetunet blir i dag driftet av Helgeland Museum i Mosjøen (med økonomisk støtte fra Vevelstad kommune), men eies av Vevelstad Historielag.

Lagets vedtekter

Bli medlem?

Medlemskontingent er fastsatt på årsmøtet til kr 100,-. Ved å bli medlem viser du støtte til det arbeidet vi driver. Kan vippses til 715988 eller betales til kontonr 4532.21.04816.

Send oss gjerne en mail om du lurer på noe. : vevelstadhistorielag@gmail.com

Styret i historielaget

I 2024 er styret i historielaget slik

Leder Beate Andorsen
Mob. 916 43 009

Svein Murbræch
Mob. 913 53 621

Maren Fjordholm
Mob. 906 47 937

Lillian Solvang
Mob. 970 63 284

Harald Nilssen
Mob. 413 70 918


Varamedlemmer:

Kjell Martinsen
Mob. 917 20 791

Ann Elisabeth Eivindsen
Mob.

I tillegg har Vevelstad kommune
en representant i styret:

Emil Vevelstad
Mob.