Kontakt

Historikk

Vevelstad Historielag ble stiftet på privat initiativ i 1963. Ole Olsen, Konrad Andersen og Arnt O. Åsvang ville danne en forening til bevaring av Vevelstads fortidsminner, og startet arbeidet med å lage en bygdesamling.

Fra den spede begynnelse med 111 innsamla gjenstander og kjøp av Dortheastua i 1967, er det i dag 11 bygninger på Bygdetunet. Over 3000 gjenstander og en fotosamling på ca 2000 bilder er også i lagets eie. I 1980 ble et område på ca 4 mål sørvest for kirka kjøpt, og bygdetunet ble etablert.
Bygdetunet blir i dag driftet av Helgeland Museum i Mosjøen (med økonomisk støtte fra Vevelstad kommune), men eies av Vevelstad Historielag.

Lagets vedtekter

Bli medlem?

Vi har ingen medlemskontingent, men det er allikevel mulig å skrive seg som medlem i historielaget. Vi har i dag 48 medlemmer, og er takknemlig for flere som ved å bli medlem viser støtte til det arbeidet vi driver.

I 2018 ga vi ut en billedbok med utvalgte kulturminner. Denne gir vi til alle våre medlemmer.

Om du ønsker å stå som medlem i historielaget kan du ta kontakt per telefon, eller du kan sende en e-post til historielaget:

vevelstadhistorielag@gmail.com

Styret i historielaget

I 2021 er styret i historielaget slik

Leiar Ivar Smith-Nilsen
Mob. 905 24 792

Erik Solsem
Mob. 976 38 607

Kjell Martinsen
Mob.

Sigrid Vevelstad
Mob. 416 85 299

Harald Nilssen
Mob. 413 70 918


Varamedlemmer:

Lillian Solvang
Mob. 970 63 284

I tillegg har Vevelstad kommune
en representanter i styret:

Ingrid Andreassen
Mob. 909 24 418